Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Adres:  
3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna
Telefon:  
sekretariat (58) 680 18 40
Fax:  
(58) 680 18 58
E-mail:  
starostwo@powiatkoscierski.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Wydział Komunikacji 112455 7.47%
Informacje o instytucji 70321 4.67%
Ogłoszenie o naborze 41092 2.73%
Procedury, formularze, wzory 39740 2.64%
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 35720 2.37%
Ewidencja gruntów i budynków 33991 2.26%
Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków 31076 2.06%
Roboty budowlane 25590 1.70%
Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego 24327 1.62%
Usługi 22876 1.52%
Dostawy 21855 1.45%
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 21524 1.43%
Dostawy 21475 1.43%
Informacje o zatrudnieniu 19629 1.30%
Usługi 19569 1.30%
Wniosek o rejestrację pojazdu 19425 1.29%
Przerejestrowanie pojazdu 19045 1.27%
Usługi 18204 1.21%
Pozostałe ogłoszenia 18171 1.21%
Struktura organizacyjna 17893 1.19%
Roboty budowlane 17266 1.15%
Rejestracja Pojazdów 16642 1.11%
Udostępnianie mapy ewidencji gruntów lub mapy zasadniczej 16228 1.08%
Wydział Architektury i Budownictwa 16020 1.06%
Ogłoszenia Przetargów 15930 1.06%
Dostawy 14756 0.98%
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 14750 0.98%
Zgłoszenie sprzedaży 13497 0.90%
Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 13139 0.87%
Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 12950 0.86%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 11943 0.79%
Prawa Jazdy 11347 0.75%
Wnioski 10620 0.71%
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 10443 0.69%
ROK 2019 10032 0.67%
ROK 2020 9983 0.66%
Wybory samorządowe 2018 9903 0.66%
Wzór pełnomocnictwa 9769 0.65%
Usługi 9629 0.64%
ROK 2020 9095 0.60%
Interpelacje Radnych 9017 0.60%
ROK 2019 8338 0.55%
Roboty budowlane 8119 0.54%
Wydział Ochrony Środowiska 7826 0.52%
ROK 2018 7462 0.50%
Opłaty 7398 0.49%
Zbiór aktów prawa miejscowego 7381 0.49%
Pozostałe 7291 0.48%
Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 6978 0.46%
Wniosek o wydanie wtórników dokumentów oraz o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym 6873 0.46%
ROK 2018 6632 0.44%
Konserwator Zabytków Powiatu Kościerskiego 6598 0.44%
ROK 2019 6428 0.43%
Rejestracja nowego pojazdu 6316 0.42%
Rok 2020 6150 0.41%
Zarządzenia Starosty Kościerskiego 5990 0.40%
Numery rachunków Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 5982 0.40%
Kierownicy jednostek organizacyjnych 5979 0.40%
Roboty budowlane 5951 0.40%
Radni 5850 0.39%
Wydawanie wypisów z uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu 5735 0.38%
ROK 2018 5719 0.38%
Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego 5641 0.37%
Rok 2018 5570 0.37%
Dostawy 5564 0.37%
Uchwały Rady Powiatu 5383 0.36%
Osoby wydające decyzje administracyjne 5372 0.36%
Uchwały Zarządu Powiatu 5250 0.35%
ROK 2020 5216 0.35%
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy oraz rozszerzenie uprawnień 5207 0.35%
Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika 5176 0.34%
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 5128 0.34%
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy 5120 0.34%
ROK 2019 4870 0.32%
Rok 2019 4845 0.32%
Kierownictwo Starostwa 4749 0.32%
ROK 2020 4643 0.31%
Gospodarka Nieruchomościami 4535 0.30%
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4391 0.29%
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 4390 0.29%
Finansowe i budżetowe 4312 0.29%
ROK 2021 4240 0.28%
ROK 2017 4240 0.28%
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu 4177 0.28%
Do pobrania 4095 0.27%
Ogłoszenia 4059 0.27%
Wniosek o zmianę w bazie danych EGiB 3986 0.26%
Zarządzenia Starosty Kościerskiego 3963 0.26%
Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 3914 0.26%
Stypendia i nagrody Starosty Kościerskiego 3797 0.25%
Rok 2021 3409 0.23%
Organy Powiatu 3399 0.23%
Raport o stanie Powiatu Kościerskiego 3381 0.22%
Licytacje pojazdów 3299 0.22%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 3275 0.22%
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie powiatu kościerskiego 3260 0.22%
ROK 2017 3254 0.22%
Szkoły Ponadgimnazjalne 3223 0.21%
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościerskiego 3198 0.21%
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 3180 0.21%
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3107 0.21%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2020 roku 2994 0.20%
ROK 2021 2958 0.20%
Statut Starostwa Powiatowego 2870 0.19%
ROK 2017 2815 0.19%
Decyzje o pozwoleniu na budowę (w tym ZRID) 2806 0.19%
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 2756 0.18%
Udostępnianie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB 2689 0.18%
Pliki do pobrania 2687 0.18%
Wniosek o założenia konta w serwisie WebEWID PORTAL GEODETY 2627 0.17%
ROK 2021 2623 0.17%
Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego 2618 0.17%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2019 roku 2497 0.17%
Komunikaty 2479 0.16%
Sprawozdania Zarządu w okresie międzysesyjnym 2467 0.16%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2021 roku 2454 0.16%
Mienie Powiatu 2410 0.16%
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych 2369 0.16%
Inne 2295 0.15%
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 2278 0.15%
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 2267 0.15%
Statut Powiatu 2233 0.15%
Wydział Edukacji 2216 0.15%
Pozostałe 2174 0.14%
ZRB - zgłoszenia robót NIE-wymagających projektu budowlanego (art. 30 ustawy PB) 2163 0.14%
Kontrole 2162 0.14%
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję 2081 0.14%
Rejestry 1984 0.13%
Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych 1946 0.13%
ROK 2021 1942 0.13%
ROK 2015 1925 0.13%
Analiza statystyczna w zakresie informacji o wynikach egzaminu państwowego osób szkolonych w OSK powiatu kościerskiego 1888 0.13%
Mapa serwisu 1867 0.12%
Plan zamówień publicznych 1857 0.12%
RIO 1846 0.12%
Petycje 1839 0.12%
Regulamin naboru 1839 0.12%
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 1831 0.12%
Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego 1824 0.12%
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1811 0.12%
Wyniki postępowań 1811 0.12%
ROK 2016 1802 0.12%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1777 0.12%
Sprawy z zakresu transportu i ruchu drogowego 1759 0.12%
Lobbing 1742 0.12%
Podstawy prawne 1733 0.12%
Rada Powiatu 1724 0.11%
Sposób udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach 1698 0.11%
Przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 1693 0.11%
Awans zawodowy nauczycieli 1677 0.11%
Zarząd Powiatu 1673 0.11%
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 1673 0.11%
Imienny wykaz głosowań 1620 0.11%
Historia zmian 1617 0.11%
Rok 2018 1610 0.11%
Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości 1602 0.11%
Plan zamówień publicznych 1579 0.10%
Ogłoszenia 1576 0.10%
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kościerskiego oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego 1573 0.10%
ROK 2016 1515 0.10%
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie 1511 0.10%
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 1481 0.10%
Usuwanie pojazdów z dróg 1473 0.10%
Usługi 1460 0.10%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie 1454 0.10%
ROK 2014 1452 0.10%
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 1431 0.10%
Rok 2017 1426 0.09%
Wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID 1407 0.09%
Zadania Powiatu 1395 0.09%
Rok 2016 1391 0.09%
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie 1373 0.09%
ROK 2016 1358 0.09%
Roboty budowlane 1353 0.09%
ZRID - w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowych 1341 0.09%
ROK 2015 1333 0.09%
Poradnik interesanta (jak to załatwić?) 1326 0.09%
Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu 1323 0.09%
Informacja dla osób niesłyszących 1317 0.09%
Kontrola Zarządcza 1286 0.09%
Centrum Usług Wspólnych 1284 0.09%
Internetowy System Aktów Prawnych 1274 0.08%
Ewidencje stowarzyszeń zwykłych 1269 0.08%
Budżet 1265 0.08%
Statystyka odwiedzin 1261 0.08%
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2018 roku 1261 0.08%
Dostawy 1255 0.08%
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 1240 0.08%
ROK 2015 1237 0.08%
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1213 0.08%
Umowy 1209 0.08%
Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1207 0.08%
Zmiana warunków pozwolenia na budowę 1168 0.08%
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM 1165 0.08%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie 1161 0.08%
Wzór skargi 1161 0.08%
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie 1151 0.08%
ROK 2013 1122 0.07%
Herb Powiatu 1116 0.07%
Kontakt 1076 0.07%
Wpis do Ewidencji Starosty Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1049 0.07%
ROK 2012 1045 0.07%
Numery rachunków bankowych 1043 0.07%
Rejestracja umowy dzierżawy 1040 0.07%
2017 1036 0.07%
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie 1033 0.07%
Plan zamówień publicznych 1026 0.07%
Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe 1010 0.07%
ROK 2014 1007 0.07%
Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1004 0.07%
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 994 0.07%
Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia na potrzeby własne w transporcie drogowym 988 0.07%
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 981 0.07%
ROK 2008 978 0.06%
ROK 2014 977 0.06%
Skład Rady 977 0.06%
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 976 0.06%
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usytuowanych na gruntach będących własnością gminy lub w sąsiedztwie linii kolejowych. 971 0.06%
Kształcenie specjalne 969 0.06%
ZRB - zgłoszenia robót WYMAGAJĄCYCH projektu budowlanego (art. 30 ustawy PB) 964 0.06%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 961 0.06%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 959 0.06%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie 952 0.06%
Wydawanie zaświadczeń ws. lasów ochronnych w rozumieniu rozdziału 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 944 0.06%
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 937 0.06%
Wnioski 933 0.06%
Zmiana lasu na użytek rolny 929 0.06%
Uchwały Rady Powiatu 921 0.06%
Wniosek o założenia konta do rejestrów IntraEWID - EGiB 919 0.06%
ROK 2013 907 0.06%
ROK 2012 901 0.06%
Wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów 897 0.06%
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 896 0.06%
Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2007 2015 888 0.06%
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa 873 0.06%
Informacja o zmianach w licencji 863 0.06%
Informacje podstawowe 863 0.06%
ROK 2011 860 0.06%
Ogłoszenia 858 0.06%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w roku 2018 857 0.06%
Wniosek o założenia konta w serwisie WebEWID PORTAL RZECZOZNAWCY 855 0.06%
ROK 2009 843 0.06%
ROK 2008 839 0.06%
Rok 2020 836 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym 834 0.06%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2011. 827 0.05%
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie powiatu kościerskiego 809 0.05%
Rok 2016 803 0.05%
Redakcja biuletynu 800 0.05%
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościerzynie 794 0.05%
Wpis Uczniowskich Klubów Sportowych do Ewidencji Starosty 782 0.05%
Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją 780 0.05%
Wzór reklamacji 779 0.05%
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 778 0.05%
ROK 2010 777 0.05%
Plan postępowań 773 0.05%
ROK 2009 768 0.05%
ROK 2011 746 0.05%
ROK 2008 744 0.05%
Wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów 740 0.05%
Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego 738 0.05%
Rządowe Centrum Legislacji 735 0.05%
Zamierzenia działań władzy uchwałodawczej oraz wykonawczej 732 0.05%
Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2012. 705 0.05%
ROK 2009 701 0.05%
ROK 2012 701 0.05%
Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców 696 0.05%
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 693 0.05%
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji 691 0.05%
Oświadczenie do rejestracji warunkowej 687 0.05%
INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFOOS 683 0.05%
Rok 2020 678 0.05%
REJESTRACJA ZWIERZĄT, NALEŻACYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZANIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNI EUROPEJSKIEJ 673 0.04%
ROK 2010 673 0.04%
Rok 2017 672 0.04%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w 2013 roku 670 0.04%
Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę 668 0.04%
Wniosek o nabicie tabliczki znamionowej 651 0.04%
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 648 0.04%
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2017 roku 646 0.04%
ROK 2013 646 0.04%
Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID Portal Narada Koordynacyjna (Branżysta) 643 0.04%
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 641 0.04%
Rok 2019 641 0.04%
Ustalanie zadań z zakresu gospodarki lesnej właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których nie zostały opracowane uproszczone plany urządzenia lasu. 628 0.04%
Rok 2019 623 0.04%
Usługi 612 0.04%
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych 611 0.04%
2013 611 0.04%
ROK 2004 604 0.04%
Rejestracja sprzętu pływającego służącego dla potrzeb gospodarki rybackiej 601 0.04%
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia 598 0.04%
ROK 2010 588 0.04%
Wniosek o udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 585 0.04%
Słownik skrótów 584 0.04%
Niezgodność wykonanej usługi z umową 576 0.04%
Ogłoszenia 570 0.04%
Uchwały Zarządu Powiatu 560 0.04%
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu za granicę 556 0.04%
ROK 2007 556 0.04%
ROK 2005 545 0.04%
Ustalenie zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha. 545 0.04%
Rok 2018 543 0.04%
ROK 2006 542 0.04%
Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy 539 0.04%
Wyniki postępowań 538 0.04%
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 537 0.04%
2015 536 0.04%
Roboty budowlane 528 0.04%
Kompetencje i zadania 525 0.03%
Pozwolenie na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę 525 0.03%
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 522 0.03%
Niezgodność umów na wykonanie usług z obowiązującymi regulacjami prawnymi 522 0.03%
Wniosek o wykreślenie zapisu w księdze wieczystej 521 0.03%
Wniosek o założenia konta w serwisie WebEWID PORTAL KOMORNIKA 521 0.03%
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu 516 0.03%
Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 515 0.03%
2009 514 0.03%
ROK 2011 514 0.03%
Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 509 0.03%
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 505 0.03%
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób na obszar powiatu 503 0.03%
Zamówienia publiczne 499 0.03%
Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (rencistówki) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa 498 0.03%
Skład Zarządu 496 0.03%
Wieloletni Program Inwestycyjny 496 0.03%
Kompetencje i zadania 496 0.03%
2019 494 0.03%
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową 485 0.03%
Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu w ramach przypadku losowego 484 0.03%
2014 477 0.03%
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna. 477 0.03%
Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia 475 0.03%
Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 469 0.03%
Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców 468 0.03%
Umowy 463 0.03%
Ustalenie właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zadań zapewniających powszechną ochronę lasów. 458 0.03%
Wyniki postępowań 451 0.03%
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej 448 0.03%
Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 448 0.03%
Rok 2015 447 0.03%
Wydawanie zgody na przegradzanie narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej. 446 0.03%
Uznawanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa. 442 0.03%
Plan zamówień publicznych 440 0.03%
Wykazy nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 439 0.03%
Nabór na stanowiska urzędnicze 439 0.03%
2011 433 0.03%
Ogłoszenia o przetargach dotyczących sprzedaży mienia Skarbu Państwa 432 0.03%
Starostwo Powiatowe 428 0.03%
2012 426 0.03%
Rok 2018 426 0.03%
Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 425 0.03%
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż 422 0.03%
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia 422 0.03%
Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu w ramach przebudowy drzewostanu 420 0.03%
2016 420 0.03%
Ogłoszenia 411 0.03%
2018 409 0.03%
Wydawanie zezwoleń na transport odpadów 405 0.03%
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 402 0.03%
Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów dla przedsiębiorcy (SKP) 400 0.03%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub w karcie pojazdu 399 0.03%
Rok 2021 399 0.03%
Wydawanie zgody na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego zagrozenia w funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych lub użyteczności publicznej. 398 0.03%
2010 397 0.03%
Wyrażanie zgody, w szczególnych przypadkach, przetrzymywanie zwierzyny łownej. 389 0.03%
Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych 385 0.03%
Wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy,wyścigi 382 0.03%
Ogłoszenia o przetargach dotyczących sprzedaży mienia Skarbu Państwa 378 0.03%
Rok 2015 378 0.03%
Dostawy 375 0.02%
Jednostki organizacyjne Powiatu Kościerskiego 373 0.02%
2020 372 0.02%
Organizacja działania samorządu powiatowego 365 0.02%
Inne dane udostępniane publicznie 365 0.02%
Informacje o biuletynie 365 0.02%
Informacje ogólne 358 0.02%
Umowy 358 0.02%
Oświadczenia majątkowe - informacje jawne 357 0.02%
Internetowy System Aktów Prawnych 354 0.02%
Przetargi 348 0.02%
Koordynator do spraw dostępności 342 0.02%
Ocena udatności upraw w IV i V roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podst. przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 341 0.02%
Rozwój i Promocja Powiatu 333 0.02%
Inne jednostki organizacyjne 329 0.02%
Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 322 0.02%
Rok 2019 320 0.02%
Nieruchomości 317 0.02%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 316 0.02%
Na skróty 304 0.02%
Służby, inspekcje, straże 285 0.02%
Sprawozdania 285 0.02%
Dostęp do informacji publicznej 278 0.02%
Polityka wewnętrzna Powiatu 278 0.02%
Rok 2017 262 0.02%
Rok 2016 260 0.02%
wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów 253 0.02%
Rok 2020 244 0.02%
Rok 2018 242 0.02%
Deklaracja dostępności 221 0.01%
Sesje Rady Powiatu Kościerskiego 191 0.01%
Rok 2015 189 0.01%
Plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 177 0.01%
ROK 2016 - 2020 130 0.01%
06.09.2003 - 31.10.2003 113 0.01%
31.12.2002 - 21.02.2003 107 0.01%
01.11.2003 - 09.12.2003 107 0.01%
24.04.2004 - 25.06.2004 107 0.01%
14.06.2003 - 25.07.2003 101 0.01%
Biuro Rzeczy Znalezionych 100 0.01%
29.03.2003 - 25.04.2003 99 0.01%
22.02.2003 - 28.03.2003 98 0.01%
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców prowadzących działalność na terenie powiatu kościerskiego 98 0.01%
26.07.2003 - 05.09.2003 94 0.01%
Ochrona Środowiska 94 0.01%
31.01.2004 - 12.03.2004 91 0.01%
Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu 90 0.01%
06.12.2002 - 30.12.2002 89 0.01%
10.12.2003 - 30.12.2003 87 0.01%
13.03.2004 - 23.04.2004 84 0.01%
26.04.2003 - 13.06.2003 83 0.01%
31.12.2003 - 30.01.3004 82 0.01%
26.06.2004 - 26.08.2004 80 0.01%
Upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 73 0.00%
Dostępność 62 0.00%
Platforma Zakupowa 43 0.00%