Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Adres:  
3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna
Telefon:  
sekretariat (58) 680 18 40
Fax:  
(58) 680 18 58
E-mail:  
starostwo@powiatkoscierski.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Wydział Komunikacji 128846 7.19%
Informacje o instytucji 84499 4.72%
Ogłoszenie o naborze 54161 3.02%
Procedury, formularze, wzory 46148 2.58%
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 43965 2.45%
Ewidencja gruntów i budynków 39752 2.22%
Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków 37932 2.12%
Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego 29845 1.67%
Roboty budowlane 26904 1.50%
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25491 1.42%
Informacje o zatrudnieniu 24796 1.38%
Usługi 24716 1.38%
Wniosek o rejestrację pojazdu 23919 1.33%
Pozostałe ogłoszenia 22672 1.27%
Dostawy 22304 1.24%
Przerejestrowanie pojazdu 22268 1.24%
Dostawy 21794 1.22%
Struktura organizacyjna 21588 1.20%
Usługi 19858 1.11%
Udostępnianie mapy ewidencji gruntów lub mapy zasadniczej 19330 1.08%
Wydział Architektury i Budownictwa 19315 1.08%
Rejestracja Pojazdów 19035 1.06%
Usługi 18551 1.04%
Ogłoszenia Przetargów 17848 1.00%
Roboty budowlane 17532 0.98%
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 17028 0.95%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 16397 0.92%
Dostawy 16256 0.91%
Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 15948 0.89%
Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 15566 0.87%
Zgłoszenie sprzedaży 15284 0.85%
Wnioski 13640 0.76%
Prawa Jazdy 13529 0.76%
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 13454 0.75%
Usługi 12480 0.70%
Wzór pełnomocnictwa 12126 0.68%
ROK 2020 11127 0.62%
Interpelacje Radnych 10852 0.61%
ROK 2019 10761 0.60%
Wybory samorządowe 2018 10301 0.57%
ROK 2020 9966 0.56%
Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 9573 0.53%
Wydział Ochrony Środowiska 9236 0.52%
Pozostałe 9086 0.51%
Zbiór aktów prawa miejscowego 9000 0.50%
ROK 2019 8962 0.50%
Opłaty 8777 0.49%
Konserwator Zabytków Powiatu Kościerskiego 8553 0.48%
Roboty budowlane 8257 0.46%
ROK 2021 7848 0.44%
Wniosek o wydanie wtórników dokumentów oraz o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym 7820 0.44%
Roboty budowlane 7805 0.44%
ROK 2018 7795 0.44%
Numery rachunków Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 7756 0.43%
Dostawy 7754 0.43%
Rejestracja nowego pojazdu 7540 0.42%
ROK 2018 7432 0.41%
Zarządzenia Starosty Kościerskiego 7405 0.41%
Kierownicy jednostek organizacyjnych 7382 0.41%
Radni 6959 0.39%
ROK 2019 6871 0.38%
Rok 2020 6811 0.38%
Uchwały Zarządu Powiatu 6810 0.38%
Uchwały Rady Powiatu 6750 0.38%
Wydawanie wypisów z uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu 6742 0.38%
Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego 6472 0.36%
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy oraz rozszerzenie uprawnień 6191 0.35%
Osoby wydające decyzje administracyjne 6114 0.34%
Rok 2018 6101 0.34%
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy 6041 0.34%
ROK 2018 6037 0.34%
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 5925 0.33%
Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika 5869 0.33%
ROK 2021 5835 0.33%
Rok 2021 5588 0.31%
Kierownictwo Starostwa 5570 0.31%
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5471 0.31%
ROK 2020 5337 0.30%
Gospodarka Nieruchomościami 5270 0.29%
Rok 2019 5245 0.29%
ROK 2020 5241 0.29%
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 5166 0.29%
Wniosek o zmianę w bazie danych EGiB 5105 0.28%
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu 5083 0.28%
ROK 2019 4989 0.28%
Finansowe i budżetowe 4983 0.28%
Ogłoszenia 4920 0.27%
Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 4852 0.27%
ROK 2017 4577 0.26%
Do pobrania 4566 0.25%
Raport o stanie Powiatu Kościerskiego 4443 0.25%
Stypendia i nagrody Starosty Kościerskiego 4307 0.24%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 4182 0.23%
Zarządzenia Starosty Kościerskiego 4075 0.23%
ROK 2021 4073 0.23%
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie powiatu kościerskiego 4018 0.22%
Organy Powiatu 3995 0.22%
Licytacje pojazdów 3932 0.22%
Szkoły Ponadgimnazjalne 3868 0.22%
ROK 2021 3855 0.22%
ROK 2017 3784 0.21%
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościerskiego 3750 0.21%
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 3744 0.21%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2021 roku 3656 0.20%
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3470 0.19%
ROK 2022 3410 0.19%
Decyzje o pozwoleniu na budowę (w tym ZRID) 3354 0.19%
ROK 2017 3312 0.18%
Statut Starostwa Powiatowego 3297 0.18%
Pliki do pobrania 3291 0.18%
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 3290 0.18%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2020 roku 3219 0.18%
Komunikaty 3181 0.18%
Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego 3149 0.18%
Sprawozdania Zarządu w okresie międzysesyjnym 2943 0.16%
Wniosek o założenia konta w serwisie WebEWID PORTAL GEODETY 2939 0.16%
Udostępnianie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB 2933 0.16%
Statut Powiatu 2927 0.16%
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 2875 0.16%
Mienie Powiatu 2763 0.15%
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych 2740 0.15%
Kontrole 2710 0.15%
ZRB - zgłoszenia robót NIE-wymagających projektu budowlanego (art. 30 ustawy PB) 2697 0.15%
Inne 2672 0.15%
Wydział Edukacji 2648 0.15%
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2622 0.15%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2019 roku 2622 0.15%
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 2584 0.14%
Pozostałe 2575 0.14%
Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego 2473 0.14%
Petycje 2405 0.13%
Analiza statystyczna w zakresie informacji o wynikach egzaminu państwowego osób szkolonych w OSK powiatu kościerskiego 2386 0.13%
ZRID - w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowych 2386 0.13%
Rejestry 2358 0.13%
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję 2311 0.13%
RIO 2310 0.13%
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 2299 0.13%
ROK 2015 2223 0.12%
Mapa serwisu 2180 0.12%
Regulamin naboru 2171 0.12%
ROK 2022 2150 0.12%
Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych 2148 0.12%
Sprawy z zakresu transportu i ruchu drogowego 2108 0.12%
Lobbing 2107 0.12%
Rada Powiatu 2060 0.11%
ROK 2016 2048 0.11%
Podstawy prawne 2037 0.11%
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2031 0.11%
Imienny wykaz głosowań 2010 0.11%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1997 0.11%
Historia zmian 1959 0.11%
Sposób udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach 1950 0.11%
Wyniki postępowań 1947 0.11%
Ewidencje stowarzyszeń zwykłych 1942 0.11%
Ogłoszenia 1939 0.11%
Plan zamówień publicznych 1932 0.11%
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie 1931 0.11%
Zarząd Powiatu 1894 0.11%
Przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 1890 0.11%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie 1879 0.10%
Awans zawodowy nauczycieli 1855 0.10%
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 1850 0.10%
ROK 2016 1844 0.10%
Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości 1844 0.10%
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie 1829 0.10%
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Kościerskiego oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego 1779 0.10%
Usuwanie pojazdów z dróg 1776 0.10%
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 1757 0.10%
Rok 2018 1756 0.10%
Zadania Powiatu 1701 0.09%
Wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID 1681 0.09%
ROK 2015 1680 0.09%
ROK 2016 1664 0.09%
Plan zamówień publicznych 1659 0.09%
Budżet 1634 0.09%
Zaświadczenie o samodzielności lokalu 1612 0.09%
Usługi 1597 0.09%
Poradnik interesanta (jak to załatwić?) 1594 0.09%
Zmiana warunków pozwolenia na budowę 1594 0.09%
ROK 2014 1586 0.09%
ROK 2015 1582 0.09%
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1579 0.09%
Roboty budowlane 1554 0.09%
Rok 2017 1535 0.09%
Centrum Usług Wspólnych 1520 0.08%
Informacja dla osób niesłyszących 1517 0.08%
Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1517 0.08%
Rok 2016 1514 0.08%
Kontrola Zarządcza 1506 0.08%
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 1494 0.08%
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie 1478 0.08%
ROK 2022 1477 0.08%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie 1475 0.08%
Roboty budowlane 1453 0.08%
Ogłoszenia 1444 0.08%
Internetowy System Aktów Prawnych 1433 0.08%
Statystyka odwiedzin 1427 0.08%
Kontakt 1408 0.08%
Usługi 1386 0.08%
Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia na potrzeby własne w transporcie drogowym 1386 0.08%
Herb Powiatu 1370 0.08%
ROK 2013 1368 0.08%
Wzór skargi 1367 0.08%
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie 1343 0.07%
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM 1342 0.07%
Dostawy 1338 0.07%
Umowy 1336 0.07%
Dostawy 1326 0.07%
Numery rachunków bankowych 1324 0.07%
Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe 1321 0.07%
Wpis do Ewidencji Starosty Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1289 0.07%
Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1263 0.07%
Skład Rady 1261 0.07%
ROK 2014 1244 0.07%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 1236 0.07%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 1228 0.07%
Wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów 1220 0.07%
ROK 2008 1215 0.07%
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1213 0.07%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie 1203 0.07%
Wydawanie zaświadczeń ws. lasów ochronnych w rozumieniu rozdziału 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 1200 0.07%
ROK 2012 1197 0.07%
ROK 2014 1191 0.07%
Plan zamówień publicznych 1177 0.07%
Rejestracja umowy dzierżawy 1175 0.07%
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa 1166 0.07%
2017 1159 0.06%
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 1157 0.06%
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 1154 0.06%
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 1149 0.06%
Kształcenie specjalne 1149 0.06%
ZRB - zgłoszenia robót WYMAGAJĄCYCH projektu budowlanego (art. 30 ustawy PB) 1142 0.06%
Wniosek o założenia konta do rejestrów IntraEWID - EGiB 1126 0.06%
Zmiana lasu na użytek rolny 1109 0.06%
Wnioski 1103 0.06%
ROK 2013 1095 0.06%
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usytuowanych na gruntach będących własnością gminy lub w sąsiedztwie linii kolejowych. 1095 0.06%
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1073 0.06%
Informacje podstawowe 1069 0.06%
ROK 2012 1054 0.06%
Ogłoszenia 1051 0.06%
ROK 2011 1036 0.06%
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościerzynie 1034 0.06%
Informacja o zmianach w licencji 1029 0.06%
Uchwały Rady Powiatu 1029 0.06%
Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2007 2015 1024 0.06%
Wniosek o założenia konta w serwisie WebEWID PORTAL RZECZOZNAWCY 1014 0.06%
Rok 2020 998 0.06%
ROK 2008 997 0.06%
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie powiatu kościerskiego 995 0.06%
ROK 2009 982 0.05%
ROK 2008 976 0.05%
ROK 2012 975 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym 960 0.05%
Plan postępowań 953 0.05%
ROK 2010 951 0.05%
Redakcja biuletynu 949 0.05%
Wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów 947 0.05%
ROK 2013 942 0.05%
Wpis Uczniowskich Klubów Sportowych do Ewidencji Starosty 940 0.05%
Wzór reklamacji 936 0.05%
Rok 2022 935 0.05%
ROK 2009 928 0.05%
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 921 0.05%
Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją 921 0.05%
Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego 920 0.05%
Rok 2016 917 0.05%
ROK 2011 907 0.05%
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Powiecie Kościerskim w 2022 roku 906 0.05%
Oświadczenie do rejestracji warunkowej 897 0.05%
ROK 2010 895 0.05%
ROK 2009 875 0.05%
Zamierzenia działań władzy uchwałodawczej oraz wykonawczej 874 0.05%
Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców 861 0.05%
Rządowe Centrum Legislacji 857 0.05%
Ustalanie zadań z zakresu gospodarki lesnej właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których nie zostały opracowane uproszczone plany urządzenia lasu. 843 0.05%
ROK 2022 842 0.05%
ROK 2010 827 0.05%
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji 825 0.05%
REJESTRACJA ZWIERZĄT, NALEŻACYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZANIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNI EUROPEJSKIEJ 824 0.05%
INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFOOS 820 0.05%
Wniosek o nabicie tabliczki znamionowej 812 0.05%
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 783 0.04%
Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę 775 0.04%
Rok 2017 771 0.04%
Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID Portal Narada Koordynacyjna (Branżysta) 756 0.04%
Rok 2020 750 0.04%
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 743 0.04%
ROK 2011 741 0.04%
ROK 2004 736 0.04%
Usługi 734 0.04%
Rok 2019 731 0.04%
Słownik skrótów 714 0.04%
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia 714 0.04%
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych 707 0.04%
Rok 2019 704 0.04%
2013 691 0.04%
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu za granicę 688 0.04%
Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy 685 0.04%
ROK 2005 684 0.04%
Rejestracja sprzętu pływającego służącego dla potrzeb gospodarki rybackiej 676 0.04%
Niezgodność wykonanej usługi z umową 674 0.04%
Koordynator do spraw dostępności 671 0.04%
ROK 2006 669 0.04%
ROK 2007 668 0.04%
Wniosek o udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 655 0.04%
Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 654 0.04%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub w karcie pojazdu 654 0.04%
Ustalenie zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha. 653 0.04%
Pozwolenie na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę 652 0.04%
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 652 0.04%
Wniosek o wykreślenie zapisu w księdze wieczystej 649 0.04%
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia 643 0.04%
Rok 2018 634 0.04%
2019 627 0.03%
Kompetencje i zadania 624 0.03%
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna. 624 0.03%
Niezgodność umów na wykonanie usług z obowiązującymi regulacjami prawnymi 624 0.03%
Wyniki postępowań 615 0.03%
Uchwały Zarządu Powiatu 613 0.03%
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu 612 0.03%
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 612 0.03%
Wydawanie zgody na przegradzanie narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej. 608 0.03%
2015 604 0.03%
Skład Zarządu 604 0.03%
Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 604 0.03%
Roboty budowlane 601 0.03%
Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 600 0.03%
Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (rencistówki) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa 600 0.03%
Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu w ramach przypadku losowego 598 0.03%
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową 593 0.03%
Nabór na stanowiska urzędnicze 593 0.03%
2009 590 0.03%
Wniosek o założenia konta w serwisie WebEWID PORTAL KOMORNIKA 588 0.03%
Kompetencje i zadania 587 0.03%
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 587 0.03%
Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 585 0.03%
Wieloletni Program Inwestycyjny 584 0.03%
Zamówienia publiczne 581 0.03%
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób na obszar powiatu 580 0.03%
Informacje ogólne 579 0.03%
Rok 2021 577 0.03%
2014 563 0.03%
Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców 560 0.03%
Umowy 559 0.03%
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej 556 0.03%
Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia 552 0.03%
Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 546 0.03%
Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 543 0.03%
Ustalenie właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zadań zapewniających powszechną ochronę lasów. 536 0.03%
Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu w ramach przebudowy drzewostanu 534 0.03%
Wyniki postępowań 533 0.03%
Deklaracja dostępności 522 0.03%
Plan zamówień publicznych 516 0.03%
Uznawanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa. 515 0.03%
Wykazy nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 511 0.03%
Ogłoszenia 508 0.03%
Rok 2018 505 0.03%
2011 505 0.03%
2020 504 0.03%
Starostwo Powiatowe 501 0.03%
Rok 2015 500 0.03%
Ogłoszenia o przetargach dotyczących sprzedaży mienia Skarbu Państwa 498 0.03%
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż 489 0.03%
2016 489 0.03%
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 488 0.03%
Wydawanie zezwoleń na transport odpadów 487 0.03%
2018 486 0.03%
2012 485 0.03%
Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów dla przedsiębiorcy (SKP) 475 0.03%
Wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy,wyścigi 466 0.03%
Wyrażanie zgody, w szczególnych przypadkach, przetrzymywanie zwierzyny łownej. 461 0.03%
Dostawy 460 0.03%
Jednostki organizacyjne Powiatu Kościerskiego 460 0.03%
Wydawanie zgody na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego zagrozenia w funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych lub użyteczności publicznej. 458 0.03%
2010 455 0.03%
Rok 2015 453 0.03%
Organizacja działania samorządu powiatowego 452 0.03%
Ogłoszenia o przetargach dotyczących sprzedaży mienia Skarbu Państwa 448 0.03%
Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych 447 0.02%
Umowy 442 0.02%
Oświadczenia majątkowe - informacje jawne 437 0.02%
Inne dane udostępniane publicznie 434 0.02%
Przetargi 429 0.02%
Informacje o biuletynie 424 0.02%
Internetowy System Aktów Prawnych 421 0.02%
Inne jednostki organizacyjne 418 0.02%
Rozwój i Promocja Powiatu 411 0.02%
Ocena udatności upraw w IV i V roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podst. przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 409 0.02%
Nieruchomości 405 0.02%
Służby, inspekcje, straże 395 0.02%
Plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 393 0.02%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 385 0.02%
Rok 2019 381 0.02%
Na skróty 358 0.02%
Rok 2016 358 0.02%
Sprawozdania 350 0.02%
ROK 2016 - 2020 349 0.02%
Polityka wewnętrzna Powiatu 342 0.02%
Dostęp do informacji publicznej 335 0.02%
wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów 334 0.02%
Rok 2017 320 0.02%
Plan postępowań 312 0.02%
Rok 2020 304 0.02%
Rok 2018 300 0.02%
2021 266 0.01%
Sesje Rady Powiatu Kościerskiego 257 0.01%
Rok 2015 248 0.01%
Rok 2022 188 0.01%
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 180 0.01%
Biuro Rzeczy Znalezionych 177 0.01%
Ochrona Środowiska 144 0.01%
06.09.2003 - 31.10.2003 144 0.01%
24.04.2004 - 25.06.2004 138 0.01%
31.12.2002 - 21.02.2003 136 0.01%
01.11.2003 - 09.12.2003 135 0.01%
Dostępność 131 0.01%
14.06.2003 - 25.07.2003 128 0.01%
29.03.2003 - 25.04.2003 126 0.01%
22.02.2003 - 28.03.2003 126 0.01%
26.07.2003 - 05.09.2003 124 0.01%
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców prowadzących działalność na terenie powiatu kościerskiego 124 0.01%
Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu 117 0.01%
31.01.2004 - 12.03.2004 117 0.01%
06.12.2002 - 30.12.2002 117 0.01%
10.12.2003 - 30.12.2003 115 0.01%
13.03.2004 - 23.04.2004 113 0.01%
26.04.2003 - 13.06.2003 111 0.01%
31.12.2003 - 30.01.3004 109 0.01%
26.06.2004 - 26.08.2004 108 0.01%
Platforma Zakupowa 97 0.01%
2022 84 0.00%
Tłumacz Online języka migowego 70 0.00%