Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Adres:  
3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna
Telefon:  
sekretariat (58) 680 18 40
Fax:  
(58) 680 18 58
E-mail:  
starostwo@powiatkoscierski.pl

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie - informacje

Dane teleadresowe

adres 3 Maja 9 C
83-400 Kościerzyna
Powiat: kościerski

telefon sekretariat (58) 680 18 40

fax (58) 680 18 58

email

Strona internetowa http://www.powiatkoscierski.pl/

NIP 591-14-73-065

REGON 191686466

Herb Powiatu Kościerskiego
Herb Powiatu Kościerskiego
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Dodatkowe informacje

Klauzula informacyjna dla klientów

Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w zakresie ochrony danych osobowych

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,
informujemy, iż

1)    administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kościerski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna, tel. (58) 680 18 40, e-mail starostwo@powiatkoscierski.pl
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: inspektor@cbi24.pl lub listownie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna;
3)    PaniPana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych ustawami na Administratora bądź zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym;  
4)    zadanie te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz  art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z konkretnymi normami  ustaw krajowych.
5)    odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
6)    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora określonych przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, w związku z realizacją obowiązku archiwizacji, który określony został przepisami prawa;
7)    posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed je wycofaniem;
8)    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - mogą to Państwo uczynić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa;
9)    podanie danych osobowych w zakresie wymaganych ustawami jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia określonych  spraw bądź zawarcia umów z Administratorem.


 Tłumacz Online Języka Migowego

 

Adresy skrzynek EPUAP:

1. /spkoscierzyna/skrytka

2. /spkoscierzyna/SkrytkaESP

 

GODZINY PRACY

STAROSTWA POWIATOWEGO
W KOŚCIERZYNIE

 

Poniedziałek: 7.30 – 15.30

Wtorek: 7.30 – 15.30

Środa: 7.30 – 16.30

Czwartek: 7.30 – 15.30

Piątek: 7.30 – 14.30

 

Konserwator Zabytków Powiatu Kościerskiego

Środa: 7.30 – 15.30

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kościerzynie

Wtorek: 10.30 – 15.30

Środa: 10.30 – 16.30

Czwartek: 10.30 – 14.30

 

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów codziennie
w godzinach pracy Starostwa.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji : admin admin
Data wytworzenia informacji: 2021-10-04 00:00:00
Osoba wprowadzająca informację: admin admin
Dodano do BIP dnia: 18-04-2012 00:00:00